SESI TUTORIAL SEMESTER 3

Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. Tajuk berkaitan proses jahitan pula merangkumi kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher. Kursus ini juga memberi penekanan kepada mereka cipta stail pakaian, penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini.

Kursus ini membincangkan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.