Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika,  akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika,  akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.