CPD adalah merujuk kepada Pengembangan Latihan Berterusan yang terbahagi kepada 2 bahagian iaitu CPD Dalaman Berasaskan 25 modul dan CPD Luaran. Fokus kami untuk menyediakan ruang  pengumpulan data yang efisyen.Antara Laporan yang perlu dihantar keruangan ini adalah:

1) Laporan Perlaksanaan CPD

2) Analisis Borang Penilaian Program Lam-Pus 01-03 

3 )Borang Penilaian Keberkesanan Kursus (google doc)