Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang asas-asas penggunaan statistik dalam pendidikan.