subjek ini merupakan subjek elektif.di ajar pada semester 6.  Ia menjelaskan Kaedah pengajaran Sejarah di sekolah rendah