pembelajaran ini disediakan bertujuan membantu pelajar melengkapkan diri untuk menguasai ilmu dan kemahiran Pengenalan Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Kandungan buku ini terbahagi kepada empat tajuk iaitu : 

  1. Konsep Pendidikan Seni Visual
  2. Matlamat dan Objektif PSV KBSR
  3. Pengertian Rekabentuk Dalam PSV
  4. Pengertian Kraf dalam PSV

                      Setiap tajuk  mengandungi beberapa aktiviti sebagai pengukuhan pembelajaran. Pelajar boleh menggunakan modul  ini sebagai input tambahan serta melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disediakan. Pembelajaran secara ekses kendiri dan perbincangan bersama rakan atau pensyarah juga membantu pelajar untuk menjawab soalan tugasan. Pelajar perlu menyiapkan tugasan aktiviti yang diberi dalam tempoh yang ditentukan.                    Kandungan pembelajaran ini penting didokumentasikan untuk tujuan refleksi kendiri.